Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Ben Askren: Overhook control from crucifix position

Here Ben Askren is on top using the crucifix position. What is so unique is that he uses an overhook to control one of opponents arms. This is a wrestling based version of the crucifix and as you can see his opponent is defenseless.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου