Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

[Jab] slip, overhand right

Make them pay for missing. Here is Rashad Evans slipping Jon Jones' jab & catching him with an overhand right:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου