Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Left jab to the solar plexus to jab

Alexander Gustafsson mixes things up in his fight against Jon Jones attacking with a left jab to the solar plexus to jab. If you attack with this combo keep your chin down and/or right hand up as left hooks are on their way.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου