Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

[Overhand Right], slip left, right uppercut, left single neck tie, right uppercutsJon Jones throws a lead overhand right and Rashad Evans is able to (barely) slip left and attack with a right uppercut, get a  left single neck tie and keep attacking with right uppercuts.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου