Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Ben Askren: Double underhooks and neck crank takedown

Ben gets double underhooks, locks his hands, gets a left hook in as if he is taking the back and takes his opponent down. I was amazed that his opponent did not break a hand or a shoulder or his neck falling down with both hands trapped.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου