Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Jab, Thai Plum, Left Knee


Jon Jones is very effective in the Thai clinch. He often uses what I call the “antenna method” to get it. This method gets a hold of the neck from punches that miss their target.
As you can see above Jones goes for the jab and misses. As he retracts the hand he gets a neck tie and secures the Thai clinch landing a knee.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου