Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Marcelo Garcia far side armbar from knee on belly

Notice how Marcelo uses his right knee to clear his opponent's right arm as he spins around for a far side armbar from knee on belly. Great move!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου